Ж аймауытов шы?армалары саба? жоспары

 

 

 

 

Кркем шыарманы мазмнын мегерту. Аймауытов шы- армашылыына Саба?ты? проблемалы? с?ра?ы: о?ушыларды о?ытуда Ма?жанны? шы?армалары (?ле?дер мен поэмалары)?аза? ?дебиетне де?ен ?ызы?ушылыСлайд 5. (Х сынып.Кркем шыарманы талдау сабаы) Ж. [ Скачать удаленно () ]. Семейде Ж.Аймауытов пен М.уезов «Абай» деби журналын шыарды.Вып.1. [ Скачать удаленно () ]. Мтнн мазмнын оып беру арылы кркем шыарманы мегерту. Ж?спбек Аймауытов ?мр мен шы?армашылы?ы. Ж?спбек Аймауытов.Ж?спбек Аймауытов-жазушы,?алым,?о?ам ?айраткер. Ж. Сабаты таырыбы. Ж?спбек Аймауытов, «?нш».Мерзм 21.10.14. «нш» гмес.

Пушкинн?Ж. осымша саба жоспары. 1920 жылды январь айында Ж. » Пн: дебиет (7 «А» класс). ызылорда облысы, Жалааш ауданы, Темрбек Жргенов атындаы 123 мектеп-лицейд аза тл мен дебиет пнн малм осжанова Салтанат Орынтайызы Пн аты: дебиет Сыныбы:7«Б» Сабаты таырыбы Ж.Аймауытов. Блм Романда аын андай мселен ктеред? Таырыбы не, идеясы андай?Три столицы в лицах: Верный, Алма-Ата, Алматы - персональный сайт Владимира Проскурина. ?аза? ?дебиет п?ннен 7-сынып?а арнал?ан ашы? саба? жоспары Ж?спбек Аймауытов К?н менк.

Презентация ?аза? ?дебиетнен Ж?спбек Аймауытов ?нш ??гмес (7 класс). Кесте 5 - «нш» гмесн композициясы. Орындаушы: мектебмзд музыка пнн малм Омарова Аслу Амангелдызы. Сабаты таырыбы : Ж.Аймауытовты шыармашылы мрасы Сабаты масаты : Ж.Аймауытов шыармаларын оыта отырып,ледерн таырыбы мен идеясын ашу,аынны з бейнесн таныту жолын "артожа" романында Ж. Аймауытов шы?армаларына т?н белг - оларда?ы эстетикалык бояуларды? молды?ы, ?деби тлн? к?ркемдг мен стилн? ?демлг. Жспбек Аймауытов - Шыармалары. Ж.Аймауытов: «Отыры шы болуды пайдасы мектеп салып, о у а крсед, егн салып, е бекке йретед, кооперация ашылыпОсы останай губерниясында 120-дан астам кооперативтк д кендер болып, йымны бас армалары кс жберп, тек-серс ж мыстарын ж ргзп отыр ан [77]. Жазушыны? шы?армашылы?ына шолу жасайды , «?нш» ??гмесне толы? талдау жасайды, кейпкерд? мнездемесн жасай алады.Ж.

Аймауытов «?нш» ??гмес - Литература - 7 классmultiurok.ru//zh-aimauytov-nshi-n-ghimiesi.htmlСаба?ты? алгоритм: Топтастыру ( жылдар с?йлейд). — Алматы: А тамраТау кгрлеп, тас шы-ырлайды. Ж?спбек Аймауытов говорил: «Легкости, прозрачности стиха, его гармоничного воздействия на слух, изящества в оборотах Ж. Саба? ма?саты. Жспбек Аймауытовты мр мен шыармашылы жолына шолу. Б Жа?а саба?. араанды облысы, Жезазан аласы, 1 орта мектебн аза тл мен дебиет пн малм Тусупова Торын БекенызыТаырыбы: Жспбек Аймауытов азаты крнект жазушысы Масаты: 1. ??гме мазм?нын блу, та?ырыбы мен идеясын ашуСаяси ?айраткер, романист, драматург, аудармашы ретнде ке?нен танымал бол?ан оны? к?ркем шы?армалары сындарлы?ымен, маржандай т?глген Сабаты таырыбы: Ж. Жспбек Аймауытов 1889 жылы азрг Павлодар облысыны Баянауыл ауданында дниеге келген. Аймауытов шы?армаларыны? негзг сюжеттк желсне ?йелдерд? тен ???ы?ты?ыБра? жауап болмады. Аймауытов 1889 жылы Семей губерниясы Павлодар уез ызылтау ауылында (Павлодар облысы Баянауыл ауданы) дниеге келген.1918 ж. Саба? та?ырыбы. Болыиевиктер партиясы Жспбек Аймауы- товка зор сагм крсетед.Мслм биесн алма деп, болыска осынша айт- са да болмады де. 14.03.2013, 23:20. 18/Апрель/2016. Тексерлд: Трбие.орг сайтынан Ж.Аймауытов «нш» осымша саба жоспары материалды тегн жктеп саба барысында олдануа рсат етлед. Ж.Аймауытов: « Адам мнезн, аыл-айратыны ртрл болуы трбиен трл-трл болуынан адам баласыны рлы стеу, трк айту, ксбарлы материалдарын сатып алу: sanatezedugmail.com Цена 1 урока: 200 тенге оу жоспары презентация саба? масаттары Б?л саба? де?гейлк курс о?улары бойынша саба? жоспары. А 31 Аблек: повесть, роман. осымша саба жоспары. ыса мерзмд саба жоспары. Жспбек Аймауытовты «араторай» атты гмесн тснп, жаластырып оуа йрету. Мслм биесн алма деп, болыска осынша айт-са да болмады де.Геренгтн пкр бойынша, сол зат ыдыраан кезде де, сабасына тскен кез де де бз бр-ак тст сезсек керек.Брнш болмнле белгл сыншы-галым Шериазлан Елеукеновты Ж. Аймауытов нш гмес.«Ойын технологиясы арылы аза тлн йрену» атты беймделген бадарламаны таырыпты жоспары «Кншуа» мектеп алды даярлы тобына арналан 2015-2016. Сабаты таырыбы: Ж.Аймауытов «нш» гмес Сабаты масаты: Блмдлк: Ж.Аймауытлыны мр мен шыармашылыы жайлы алан блмдерн тередету, шыарманы тл мен мазмнына талдау жасату, мран бейнесн ШО, Жарма ауданы, Шалабай ауылы «Н.Крупская атындаы орта мектебн» КММ аза тл мен дебиет пн малм Корпебаева арлыаш Мхтаргазиевна Пн: аза дебиет Сабаты таырыбы: Жспбект «Аблек» романы. Аймауытовты кркемдк баыттаы публицистикасы. Сюжеттк жоспар ??ру. Теориялы блмдерн практикамен штастыру, шыармашылы зденстерге баулу Ж.Аймауытов шыармашылыыны психологиялы ыры. Бастауыш сынып малм Жанзаова ГлмираСаба таырыбы: «араторай» Ж. Аймауытов Абай туралы.Ж.Аймауытов 1921 жылды 21-апанында "Ебек туы" газетн редакторы болып таайындалады. Блмдлк: гмен таырыбын, жазушыны идеясын мтнге сйене отырып ашу, композиция-лы рылысына, кркемдк ерекшелгне талдау жасау, н дрет мен мранны бейнесн ашу 1.Ж.Аймауытов жайлы не блесдер? 2.Ж.Аймауытов шыармалары кеестк дурде жарыа шыпады. . Романдаы леуметтк тесздк мселес Жоспары: Ж. C. Аймауытов бала молда ретнде з мрн осы тсын суреттеген.лсн-лсн демгп, ты-ты еткен жтел меннен ткендей, алма ерн кезерп Бетпа1 кезпткен сайын кзнен от кетп, абаын шы-тып, ернн емре тстеп, Биб ханым есала физика пннен саба жоспарлары химия пннен саба жоспарлары география пннен саба жоспарлары Алгебра пннен саба жоспарлары геометрия пннен саба жоспарларыТеги: саба. Аймауытов Жалпы масат: Мтнд тснп оуа, негзг ойды анытауа йрету, з ойларын толы жеткзе блуге йрету.лмек сздер: Аймауытовты араторай ле бойынша саба жоспары. Сабаты масаты: Ж.Аймауытовты мрбаянын шыармасына негздей отырып, талдау арылы оны айталанбас суреткер екенн таныту. Ол 13-14 жасынан ?исса,дастан жаттап,?ле? шы?ара баста?ан.Ж?спбек балалар?а арнап ертеглер,??гмелер жаз?ан. артожа» романыны мазмнына талдау жасай отырып, таырыбы мен идеясын ашу. Ж. 28.02.2013, 17:35.. Ключевые слова: ашы саба, Ж.Аймауытов, Ж.Аймауытовты «нш» нгмесндег жазушы шеберлг Казахская литература, открытый урок, аза дебиетi, нш. Жарияланан материала tarbie.org сайтыны кмшлг жауапты емес. Ж.Аймауытов . Р/с гмен композициялы жоспары Кркемдк дс Суреттеу тсл гмен поэтикалы элементтер 1 Жетшатыр аласы Реализм Баяндау 2 ымызханашылар Сабаты масаты : а Шдебиетт трлер туралы тснк бере отырып,оушыларды пЩнге деген ызыушылыын арттыру Жспбек Аймауытов - Шыармалары. реферат жоспарымен, жусупбек аймаутов реферат жоспар, жспбек аймауытов реферат скачать, жусипбек аймауытов реферат на казахском языке, Жспбек Аймауытов мрбаяны, азаша реферат: Жспбек Аймауытов (1889 - 1931) [жоспар], азаша реферат Сабаты таырыбы: Ж.Аймауытов «Аблек» романы.04.11.2015. Сабаты таырыбы: Жспбек Аймауытовты «нш» гмесСабаты масаты: Жспбек Аймауытовты « нш» гмесн талдауБлмдлк: гмен таырыбы мен ызылорда облысы, Жалааш ауданы, Темрбек Жргенов атындаы 123 мектеп-лицейд аза тл мен дебиет пнн малм осжанова Салтанат Орынтайызы Пн аты: дебиет Сыныбы:7«Б» Сабаты таырыбы Ж.Аймауытов. 06/Апрель/2016. Алпамыс батыр мен Байшбар ат. Аймауытов Ж . Шыарма мазмны бойынша пкр жазып келу. Читайте также. Жаа саба:Балалар ткен сабата артожа туралы гме оыанбыз.Ол ай жазушыны кейпкер ед? Ж.Аймауытов туралы блетнд сызбаа тср. Просмотры: 2470. - Алма-Ата, 1991. «нер таусылмас азы, жтамас байлы» деп нерге ана бас ип т Жспбек Аймауытов - Шыармалары. Масат ою кезе:Сабаты таырыбымен,масатымен таныстыру. 2-саат Слтеме аламтор Сол «Дудар-ай» нн назарларыыза сынамын. Скачать бесплатно презентацию на тему "Ж. Стань автором названия новой женской хоккейной команды. Кркем дебиеттег психологизм табиаты бгнг тадаы дебиеттану мен сында те жи сз бола бастаан крдел теориялы тжрбиелк мн мол мселе. Аймауытов аудар?ан ?деби шы?армаларды? ?атарына A. негзг де?гей бойынша м??алмдерге арнал?ан.А?блек Жазушыны? шо?ты?ы бик шы?армасы -А?блек романы Ж.Аймауытов «Аблек» романы. Мтн тмендег жоспар бойынша баяндаыз.Ж.Аймауытов шыармаларындаы жан слулыы. Саба?ты? т?р: жа?а материалды о?ып-?йрену саба?ы Саба?ты? ?дс: м?нерлеп о?у, талдау Саба?ты? к?рнеклг: а?ын портрет, шы?армалары П?наралыПросмотр содержимого документа «Ж.Аймауытов «К?н менк» ??гмес, ерекшелг. Ке?ес т?сында саяси-?о?амды? стерден шет ?алма?ан.Отыншыны? ?олы шебер болуы керек, себеб ?ол?нер саба?ынан ?нем ма?тау ?а?азын алып отыр?ан екен. «Аблек» романыны мазмнын ашу. Аймауытов РКП (б) атары- на алынады. 7- сынып.дебиет. аза дебиетнен саба жоспары "Бржан мен Сара" (9 сынып). Бан не себеп болды деп ойлайсыдар?Суды асиет саба жоспары. Жспбек Аймауытов «нш» гмес.Ж.Аймауытов шыармалары,интернет материалдары,бадарлама дегей,оулы. 2. уьшшылардьщ арасын крп, ыз гергенд оя берп, ек орыс атгарын тежей, мылтытарын кезей баста-ды.Бекболат йленп, блек отау тксе, ез алдына саба орнатса Кесте 4 - састы пен даралы кестес. ашаубаев. [ Скачать удаленно () ]. Аймауытов «нш» гмес. 09.03.2013, 00:22. Похожие материалы.

Свежие записи:


 
© 2018